Výrobný program

Výroba, dodávka a montáž investičných celkov

 • —Výrobne krmných zmesí
 • —Pozberová úprava obilia
 • —Sklady obilia vertikálne a horizontálne
 • —Sušiarne obilia
 • —Aktívne ovzdušňovanie obilia
 • —Technológia na drvenie, miešanie, dávkovanie komponentov
 • —Oceľové konštrukcie (haly, zásobníky, ….)
 • —Prvky spádovej dopravy
 • —Kusové dodávky zariadení na horozontálnu a vertikálnu dopravu materiálov (šnekové, pasové, reťazové dopravníky, valčekové trate, korčekové elevátory)
 • —Generálne opravy výmenníkov tepla
 • —Výstavba priemyselných hál
 • —Výroba filtrov typu KARM FU
 • —Výroba potrubných systémov (potrubia, rozbočky, nohavicové rozbočky, klapky, uzávery, ….)
 • —Výroba cyklónov a prachových komôr
 • —Výroba dopravných ciest pneudopravy
 • —Výroba zámočníckych a strojných výrobkov
Obrázok3