HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Obrázok2x

História firmy UNISTROJ FG siaha do roku 1970, kedy na území bývalej ČSSR pôsobila firma Strojárne nákupných podnikov. Po roku 1989 transformáciou štátneho podniku vznikla firma GALASTROJ, ktorá existovala do roku 1995. Reštrukturalizáciou vznikla firma UNISTROJ a.s. V roku 2005 bola táto spoločnosť pretransformovaná na firmu UNISTROJ FG s.r.o.

Počas celého vývoja sa uvedené firmy zaoberali výrobou a vývojom technologických zariadení pre agropotravinársky priemysel. Po roku 2000 začala firma svoju činnosť prispôsobovať potrebám trhu a okrem základnej nosnej činnosti sa začala zaoberať výrobou technologických zariadení pre nábytkársky a drevospracujúci priemysel, cementárne a iné odvetvia. Výroba bola rozšírená o vzduchotechnické zariadenia a príslušenstvo, rôzne strojárenské skupiny a podskupiny strojnotechnologických zariadení.

podpis

Ing. Gardoš František – konateľ a riaditeľ